NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 1

Spojovací cvičení

Začni klikem na tlačítko "další". K infinitivu si správně řekni jeho minulý tvar, minulé příčestí a český překlad. Pro kontorlu klikni na "další" a uvidíš, jestli jsi měl pravdu.
COMECAME - COME (přijít)
TAKETOOK - TAKEN (vzít)
GOWENT - GONE (jít, jet)
BEWAS, WERE - BEEN (být)
WRITEWROTE - WRITTEN (psát)
HAVEHAD - HAD (mít)
GETGOT - GOT (dostat)
COMECAME - COME (přijít)
DRIVEDROVE - DRIVEN (řídit)
READREAD - READ (číst)