REGULAR VERBS - pravidelná slovesa

Vyber správné odpovědi.