Procvičování u, ú, ů - cv. 1

Doplň u, ú nebo ů:
terý, nava, naše čitelka, pjdeme domů, nahor a dol, včelí l, citronová kra, klisy v divadle, na vánočním stromečk, několik obrázk, dkladně, pjdu dom, zstaň tady, klatý míč, mnoho korálk, pda, dvr, plka rohlíku, krtí maso, drbež, napiš kol, řeka pa, město pice, město stí nad Labem
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj obrázkù:
http://openclipart.org