Rozlišování slabik di-ti-ni a dy-ty-ny

Doplň správně slabiky di-dí, ti-tí, ni-ní a dy-dý, ty-tý, ny-ný.
zahra, le, mol, koře, ra, te, sn, honky, buk, tanek, hodi, kadla, kžka, hace, ša, prou, rona, vadlo, vka, moka, kat, pochu, štek, rá, kdo, cho, sklečka, sh