Rozlišování slabik di-ti-ni a dy-ty-ny

Seřaď obrázky v tomto pořadí:motýl,motyka,tulipány,dívka,hodinky,boty,noty,lodička