Převody jednotek délky

Do prázdných políček doplň správná čísla
1 m = dm = cm
1 cm = mm
1 dm = cm = mm
1 km = m

8 m = cm
20 mm = cm
7 km = m
4 dm = cm
100 dm = m

4 m 25 cm = cm
9 cm 4 mm = mm
4 m 3 dm = cm
4 m 3 cm = cm
6 km 450 m = m